Select Page

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

TKO SMO?

Tvrtka Armstark d.o.o., Tratinska 66, 10000 Zagreb

OIB 10201030094, IBAN HR6623600001101941104 (Zagrebačka banka d.d.)

Tel: 01-7791-183, e-mail: info@armstark.hr, web: www.armstark.hr.

 

U tvrtki Armstark d.o.o. pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (na engleskom General Dana Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

KOJU VRSTU OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

 • Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, broj mobitela)
 • Podatke koji omogućuju stvaranje profila (npr. demografski podaci, podaci o zaposlenju)
 • Podatke koji se odnose na kupnju naših proizvoda i usluga
 • Informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije
 • Informacije o komunikaciji, uključujući marketinšku komunikaciju
 • Informacije o financiranju, plaćanjima, itd.

 

KOJE SU PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

 • Ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
 • Ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
 • Ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Armstark d.o.o. ili treća strana
 • Ako to zahtijeva zakon (npr. u vezi s podacima o izdanoj fakturi)

 

ZA KOJE NAMJENE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, provođenje narudžbe koju ste nam dali, unaprjeđenje iskustva posjete naše web stranice, unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito, marketinške kampanje, itd.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo trajno, do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane fakture), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare). Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

 

NA KOJI NAČIN ŠTITIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:

 • povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
 • dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

 

TKO OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke obrađuje naše ovlašteno osoblje s kojim ste bili u kontaktu (unutar naše tvrtke) i naši poslovni partneri od kojih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka, i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka.

 

KOJE SU VAŠE MOGUĆNOSTI I PRAVA U VEZI S DOSTAVLJENIM OSOBNIM PODACIMA?

Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke.

 • Vi birate, kako želite da vam se obraćamo – kojim kanalima (na primjer, e-pošta, pošta, telefon…). Trudit ćemo se poštivati vaše želje, no imajte na umu da se sva komunikacija ne odvija na svim kanalima.
 • Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?) kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U određenim uvjetima imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
 • Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
 • Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
 • Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite našoj osobi za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?). Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu). Također se imate pravo žaliti nadzornom tijelu.

 

KOME SE MOGU OBRATITI AKO IMAM PITANJE U VEZI S MOJIM OSOBNIM PODACIMA?

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) i ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na info@armstark.hr

Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.

 

KAKO MOGU OPOZVATI SUGLASNOST?

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu info@armstark.hr ili na drugi način objavljen na web-stranici www.armstark.hr

Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka Armstark d.o.o. neće moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. ponuda servisa ili prilagođena komunikacija).

 

ZAŠTO JE KORISNA IZRADA PROFILA ZA PRILAGOĐENU KOMUNIKACIJU ILI INFORMIRANJE?

Određene informacije (kao što su, model i starost bazena ili saune) koriste se za procjenu ili ocjenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj način želimo povećati mogućnosti da vas upoznamo s najrelevantnijim proizvodima ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u različite skupine (profile) s kojima komuniciramo drugačije, odnosno prilagođeno (individualizirano). To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke s različitim sadržajem, npr. popusti ili uvjeti plaćanja. Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profili) možemo pratiti, bilježiti i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje poveznica, vrijeme koje pojedinac provede na određenom web-mjestu itd.

 

ANONIMNI PODACI I UPORABA KOLAČIĆA (COOKIES)

Armstark d.o.o. može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice Armstark d.o.o. koriste kolačiće (cookies ) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj e-adresi i nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne.