Select Page

Učinkovita hidromasaža je uspješna simbioza pumpi visoke tehnologije, sofisticiranog upravljanja vodom, kao i diferenciranih i preciznih radnih mlaznica. Zahvaljujući know-how Sundance® Spas inženjera, koji se dosljedno razvija tijekom više desetljeća, činjenica je da masažni mlaz, koji se može fino kontrolirati u smislu volumnog protoka, dospijeva do dijelova tkiva na ravan, točan, pulsirajući i / ili rotirajući način. Jedinstvenost ovih Sundance® masažnih sustava odražava se u nizu svjetskih patentnih prava.